top of page

Algemene voorwaarden

Huisregels

Algemeen

 • Draag een lange sportlegging/ trainingsbroek.

 • Draag een t-shirt (evt met lange mouwen, géén croptop)

 • Draag geen sieraden tijdens de les. Mocht iemand zich hier niet aan houden waardoor de doeken beschadigen, zijn de kosten voor reparatie/vervanging voor degene die de schade heeft aangericht.

 • Bind lange haren bij elkaar.

 • Neem een yogamatje of grote handdoek mee voor de warming up.

 • Zorg zelf voor iets te drinken, bijv een flesje water.

 • Indien je te vroeg bent, wacht dan even buiten totdat je les begint.

 • Ouders kunnen tijdens de les wachten in de hal voor de studio.

 • Kan je niet naar de les komen? Schrijf je dan uiterlijk 24 uur vantevoren uit. Dan kan iemand anders jouw plekje overnemen en kan jij je nog voor een andere les in diezelfde week inschrijven.

 • Bij een les-abonnement zal er één dag en tijdstip afgesproken worden waarop jij gegarandeerd plek hebt. Wil je op een andere dag/tijd komen, ben je afhankelijk van de beschikbare plekken elders in het rooster.

 

Betaling & vakanties

 • Aerials Gym geeft +- 44 weken per jaar les.

 • Er zijn geen vaste lessen tijdens 2 weken kerstvakantie en 6 weken zomervakantie

 • Een jaarabonnement duurt 12 maanden en wordt per kwartaal gefactureerd.

 • Maandabonnementen worden gedurende 11 maanden gefactureerd op de 1ste van de maand. Éen zomermaand wordt niet gefactureerd ivm de zomervakantie.

 • Er is géén les op nationale feestdagen, tenzij anders vermeld, als jouw les hierdoor uitvalt kan je je inschrijven voor een andere les in diezelfde week.

 • Er dient altijd betaling plaats te vinden vóórdat een les of workshop begint. Is dit niet het geval, dan kan Aerials Gym de persoon toegang tot de les/ workshop ontzeggen.

 • De actuele kosten zijn te vinden op aerialsgym.com/inschrijven

 

Annuleren/uitschrijven

 • Betaling van abonnementen gaat middels automatische incasso. Bij het annuleren van een abonnement dien je uiterlijk 1 maand op voorhand schriftelijk de annulering door te geven.

 • Annuleren voor een workshop/event is niet mogelijk. Wel mag je kijken of er iemand anders jouw plekje over wilt nemen.

 

Nieuwsbrief

 • Iedere 1ste van de maand wordt er een nieuwsbrief verstuurd. Controleer hiervoor ook je ongewenste email.

 • Voor specifieke groepen kan er incidenteel een extra informatiebericht uitgaan via mail.

 • Overige info/vragen gaan via de whatsapp-groepen (1 groep voor de kids, 1 groep voor 16+)

 

veiligheid

 • Tijdens de workshop/les voer je alleen oefeningen uit die je bij Aerials Gym hebt geleerd.

 • Bij twijfel over bepaalde bewegingen, kom direct uit de doeken en vraag om hulp

 • Overleg altijd met de docent bij gezondheidsproblemen, bij twijfel raadpleeg een medisch deskundige over het beoefenen van de sport.

 • Vermoeidheid neemt risico’s met zich mee. Ben je moe, kom dan meteen uit de doeken en neem een (korte) pauze.

 • Je beoefent deze sport op eigen risico, daarom raadt Aerials Gym een verzekering aan die ook dekt in het geval van een hoge risico sport zoals Aerial Silks

 • Aerials Gym kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor verlies of beschadiging van eigen materiaal of bij het ontstaan van blessures en/of letsel

 

Algemene Voorwaarden

 

In deze Algemene Voorwaarden worden de onderstaande begrippen met de daarbij genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven:

 • Aerials Gym: De rechtspersoon geregistreerd onder KvK-nummer 69211744

 • Deelnemer: Iedere natuurlijke (rechts)persoon of ouder/verzorger van een minderjarige persoon die deelneemt aan een dienst van Aerials Gym of een factuur van Aerials Gym ontvangt.

 • Activiteit: elke dienst die door Aerials Gym wordt geleverd ten behoeve van een deelnemer. Dit is bijvoorbeeld een workshop, les, cursus of een optreden.

 

1. Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en activiteiten van Aerials Gym.

 2. Door betaling van een activiteit gaat de deelnemer akkoord met de Algemene Voorwaarden zoals in dit document geschreven.

 3. Aerials Gym kan ten allen tijde de Algemene Voorwaarden veranderen. Elke verandering wordt gecommuniceerd via de nieuwsbrief en er zal altijd een recente versie beschikbaar zijn op de website.

 4. Als een deelnemer weigert akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden, dan behoudt Aerials Gym het recht om diensten te weigeren naar de deelnemer.

 5. Aerials Gym behoudt zich het recht om bij schending van de Algemene Voorwaarden, de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag diensten te weigeren aan de deelnemer.

 6. Op deze voorwaarden en alle andere voorwaarden van Aerials Gym is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 7. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de deelnemer en Aerials Gym zullen worden beslecht door een bevoegd rechter in het arrondissement waar Aerials Gym is gevestigd.

 

2. Privacy beleid

 1. Dit privacy beleid is van toepassing op iedere verwerking van persoonsgegevens van Aerials Gym.

 2. Er worden door Aerials Gym slechts gegevens verwerkt welke verstrekt zijn door de deelnemer zelf.

 3. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Hierbij worden de wettelijke termijnen in acht genomen.

 4. De deelnemer heeft recht op inzage van zijn of haar persoonsgegevens. Een verzoek hiervoor dient schriftelijk te worden ingediend. Tevens heeft de deelnemer recht op wijziging of verwijdering van zijn of haar persoonsgegevens. Een verzoek tot wijziging of verwijdering dient schriftelijk te worden ingediend.

 5. Aerials Gym deelt regelmatig beeldmateriaal van de lessen op sociale media. Indien je dit liever niet hebt, dien je dit zelf aan te geven bij de trainer.

 6. Het is niet toegestaan om zonder toestemming foto’s en filmpjes van de docent van Aerials Gym te maken en online te zetten.

 

3. Activiteiten

 1. Aerials Gym behoudt zich het recht voor om tijden, duur, plaats en programma van de activiteiten te wijzigen.

 2. De deelnemer dient op de afgesproken tijd omgekleed klaar te staan voor deelname aan een activiteit. Is dit niet het geval, dan gaat de verloren tijd van de duur van de activiteit af.

 3. Aerials Gym kent geen inhaalmogelijkheden voor gemiste activiteiten vanwege oorzaken die niet bij Aerials Gym liggen.

 4. De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van deze algemene voorwaarden en de huisregels van Aerials Gym en dient zich hieraan te houden. Deze zijn te vinden bij ‘AV’ op de website.

 5. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om Aerials Gym op de hoogte te stellen van relevante medische indicaties, ontvangen advies en/of medicatie. Het verkrijgen van indicaties of advies is geheel aan de deelnemer zelf.

 

 

4. Betalingen

 1. Voor de actuele tarieven kunt u kijken op Aerialsgym.com/inschrijven of in de Bsports app.

 2. Voor elke activiteit wordt een bedrag afgesproken door Aerials Gym met de deelnemer middels een factuur of offerte. De actuele tarieven voor lessen zijn te vinden op de website.

 3. Workshops worden vooraf betaald, annulering is niet mogelijk. Wel kunt u iemand anders laten komen in uw plaats

 4. Bij betalingen geldt een betalingstermijn van 14 dagen.

 5. Bij een nieuw lidmaatschap wordt er eenmalig €10,00 gefactureerd voor de inschrijfkosten.

 6. Indien een deelnemer het lidmaatschap bij Aerials Gym wilt beëindigen, dient hij/zij dit uiterlijk 1 maand van tevoren schriftelijk door te geven.

 7. Als een betaling niet voor aanvang van de activiteit is voldaan, behoudt Aerials Gym zich het recht voor om de deelnemer uit te sluiten van deelname.

 8. Bij uitblijven of afbreken van deelname vanwege oorzaken die niet bij Aerials Gym liggen, heeft de deelnemer geen recht op restitutie van betalingen.

 9. Aerials Gym zal er alles aan doen om afspraken omtrent activiteiten na te komen. Mocht het onverhoopt toch voorkomen dat een activiteit geen doorgang kan vinden, dan zal Aerials Gym een inhaalmogelijkheid voorstellen. Indien ook dit niet mogelijk blijkt, zal Aerials Gym het volledige bedrag restitueren indien deze al was betaald door de deelnemer. Er is geen restitutie mogelijk voor al genoten activiteiten.

 

5. Risico

 1. Het gebruik van alle materialen van Aerials Gym en het deelnemen aan activiteiten bij Aerials Gym is volledig op risico van de deelnemer. Niet alle materialen die gebruikt worden bevatten een keurmerk.

 2. Aerials Gym kan niet aansprakelijk worden gesteld voor blessures, ongeval en/of letsel

 3. Aerials Gym aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van blessures, ongeval en/of letsel.

 4. Aerials Gym aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.

 5. De deelnemer wordt geacht in goede lichamelijk conditie te verkeren en geen medische indicaties te hebben of medicatie te gebruiken die deelname aan de activiteiten zouden kunnen beperken of het gezondheidsrisico zouden kunnen verhogen.

 6. Als Aerials Gym gedegen grond heeft om aan te nemen dat deelname een verhoogd gezondheidsrisico met zich meebrengt, behoudt Aerials Gym zich het recht voor om de deelnemer deelname te weigeren. In dit geval heeft de deelnemer geen recht op restitutie.

 7. De deelnemer wordt geacht zichzelf voldoende te verzekeren voor het uitoefenen van sporten met een verhoogd risico zoals Aerial Silks of andere vormen van luchtacrobatiek.

 8. De deelnemer vrijwaart Aerials Gym voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

 

Aerials Gym

bottom of page